سانود | سامانه نوبت دهی پزشکان


پزشکان | ثبت نام | ورود | آموزش | پشتیبانی

امروز: 07 آذر 1400

معرفی سانود جستجوی پزشک

اطلاعیه: جهت تست امکانات سایت توسط پزشک ، ثبت نام و استفاده از سایت تا یک هفته برای هر پزشک رایگان شد!

جدیدترین پزشکان

جناب آقای دکتر مهدی پورقاسمیان

جراح و متخصص گوش ، حلق و بینی

جناب آقای دکتر رضا طاهریون

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

جناب آقای دکتر مهرداد احمدیان

جراح و متخصص استخوان و مفاصل

همه ...

ویژگی های سانود

برای پزشک
 • صرفه جویی در هزینه و زمان
 • مشاهده ، ویرایش و حذف همه نوبت های امروز
 • مدیریت نوبت های تعیین شده
 • تعیین سریع نوبت برای هر روز
 • نمایش فقط روزهای نوبت دهی تکمیل ظرفیت نشده
 • ثبت نوبت در روزهای تعیین شده با اطلاعات صحیح
برای مراجعه کننده
 • صرفه جویی در هزینه و زمان
 • عدم نیاز به پرداخت هزینه برای ثبت نوبت
 • ثبت سریع نوبت در روز و زمان مورد نظر
 • حق انتخاب در روز و زمان نوبت دهی
 • دسترسی برای همه بدون اتلاف وقت
 • ثبت نوبت در روزهای بعدی بدون دردسر